1. Firma Prosnow S.C., z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Lalki 3/5, NIP: 5342487597.
   
  Nabywcą w sklepie internetowym może być osoba prawna lub fizyczna.  
 2. Realizacja sprzedaży w sklepie internetowym odbywa się według poniższego regulaminu oraz według europejskiego kodeksu postepowania w handlu elektronicznym (EKPWE). 
 3. Ceny produktów wyrażone są w polskich złotych, są to ceny brutto, nie zawierają one kosztów transportu.
 4. Zamówienia składać można całą dobę każdego dnia roku, natomiast ich realizacja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16:30, w terminie od 1 do 14 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
 5. Obszarem działania sklepu internetowego objęta jest cała Polska i Europa, zamówienia z naszego sklepu dostarcza firma DPD.

  Składanie zamówień i realizacja
 6. Klient kompletuje zamówienie wybierając z katalogu znajdującego się na stronie sklepu internetowego produktów oferowanych do sprzedaży. Wkładanie artykułów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku „dodać do koszyka” pod zdjęciem artykułu a akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie”.
 7. Klient może opisać dodatkowo w „uwagach” swoje zamówienie. W takim przypadku sklep PROSNOW.PL dołoży wszelkich starań, aby uwzględnić wszystkie uwagi zgodnie z intencją Klienta. W takim przypadku do zawarcia umowy dochodzi po dostarczeniu produktów na adres wskazany przez Klienta z chwilą akceptacji Klienta.
 8. PROSNOW.PL - nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności pomiędzy informacjami jakie opisał Klient w uwagach do zamówienia, a dostarczonymi w zamówieniu.
 9. Klient rejestrując się w sklepie akceptuje poniższy regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę, danych niezbędnych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez sprzedawcę. Klient ma prawo w każdym momencie na wgląd i poprawę swoich danych osobowych lub zgłosić do obsługi PROSNOW.PL żądanie o zaprzestania przetwarzania jego danych .
 10. Klientów korzystających z usług sklepu PROSNOW.PL obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.
 11. Realizacja zamówień w sklepie internetowym jest trzyetapową

  a) pierwszy etap następuje poprzez automatyczne poinformowanie klienta na wskazany adres mailowy o przyjęciu zamówienia. W przypadku płatności przelewem na konto klient otrzymuje numer rachunku bankowego, na który powinien wpłacić określoną kwotę pieniężną a w przypadku formy za pobraniem stosowną informację.

  b) w drugim etapie klient otrzymuje informację o skompletowaniu/stanie zamówienia.

  c) trzeci etap – to e-mail informujący o wysłaniu zamówienia, lub zmiana statusu na koncie zamówienia.
 12. Klient ma prawo anulować zamówienie .
 13. Koszt dostawy podany jest w cenniku usług i zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia. Wysłanie potwierdzenia zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem wybranego kosztu dostawy.
 14. Do dostarczonego zamówienia zawsze dołączany jest dokument sprzedaży - Faktura VAT.
 15. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Mailowe potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez sklep i decyduje o chwili zawarcia umowy. Od momentu zawarcia umowy informacja o jej istotnych elementach, tj. o asortymencie i cenie wiąże oferenta. Klient ma prawo w każdej chwili zrezygnować z zakupu danego artykułu. 
 16. W przypadku, braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku lub uszkodzenia któregoś z zamówionych produktów pracownicy realizujący zamówienia będą kontaktować się z Klientem e-mailowo lub telefonicznie w celu zaproponowania innego towaru, który zostanie wysłany po akceptacji klienta.
 17. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę.

  Zwroty
 18. PROSNOW.PListnieje możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki - bez podania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia (pisemnie lub mailowo) przed jego upływem. W razie oddstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a konsument zwolniony z wszelkich zobowiązań, To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Zwracany towar należy dostarczyć Sprzedawcy na adres podany w liście przewozowym wraz z dokumentami (dowodem zakupu) - paragonem, fakturą VAT lub INDYWIDUALNYM NUMEREM ZAMÓWIENIA. Sprzedawca gwarantuje w terminie do 14 dni roboczych od momentu dostarczenia do siedziby firmy wystawić dokument korygujący oraz zwrócić kwotę, za którą nabyto produkty na wskazany przez Klienta numer konta bankowego (zwracana jest pełna wartość zamówienia, wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez klienta). Przy zwrocie produktów zastępczych koszty transportu pokrywa PROSNOW.PL

  Gwarancje i reklamacje
 19. Każdy oferowany przez sklep produkt jest objęty gwarancją producenta. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności pomiędzy oferowanym a otrzymanym produktem, sprzedawca przyjmuje reklamację do rozpatrzenia. Gdy jest ona zasadna, klient ma prawo do otrzymania towaru wolnego od wad, nowego towaru, zwrot gotówki. Klient może również wybrać z katalogu inny produkt o tej samej wartości lub o innej wartości gdzie różnica w cenie będzie opłacana przy odbiorze u kuriera. UWAGA: dotyczy desek snowboardowych. Nie podlegają gwarancji uszkodzenia mechaniczne polegające na uderzeniu deski lub złamaniu na linii wiązania.

  Formy Płatności
 20. Płatność za zakupy i dostawę można dokonywać w następujący sposób:

  a) Korzystając z płatności elektronicznych dostępnych na stronie 

  b) Przelewem bankowym - przelew należy wysłać na konto wskazane na drugim etapie realizacji zamówienia. Sklep rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia wraz z kwotą dostawy. Na przelewie w polu tytułem prosimy podać numer zamówienia. Należy pamiętać o czasie, niezbędnym na przepływ środków na rachunek sklepu i dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do wybranego terminu dostawy zamówienia.

  Postanowienia Końcowe 
 21. Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały użyte wyłącznie w celu prezentacji produktów są własnością producenta.
 22. Sklep internetowy PROSNOW.PL nie wypożycza oferowanych towarów do testowania.
 23. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty komercyjnej w rozumieniu prawa cywilnego.